Τεχνητή Νοημοσύνη


Το μάθημα ασχολείται με τις θεμελειώδεις έννοιες και αλγορίθμους της παραδοσιακής, άλλως συμβολικής, Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα εμβαθύνει σε επίλυση προβλημάτων με αλγορίθμους αναζήτησης, ανταγωνιστικά παίγνια, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Προετοιμάζει έτσι τον φοιτητή να προχωρήσει σε πιο σύγχρονα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η πιθανοτική συλλογιστική και η μηχανική μάθηση.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα με επιτυχία να έχουν αποκτήσει: • Ικανότητα μοντελοποίησης προβλημάτων αναζήτησης. • Γνώση και αξιολόγηση των διαφόρων αλγορίθμων αναζήτησης. • Περιγραφή γνώσης σε λογική πρώτης τάξης. Μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων. • Γνωριμία και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. • Εξοικείωση με διάφορα εργαλεία αναπαράστασης γνώσης (π.χ. ανάπτυξη οντολογιών) και επίλυσης προβλημάτων (π.χ. πλατφόρμες ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, γλώσσες λογικού προγραμματισμού κλπ).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Ευφυείς πράκτορες. Αλγόριθμοι αναζήτησης. Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Έλεγχος συνέπειας τόξων. Διάδοση περιορισμών. Παιχνίδια αντιπαλότητας. Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα. Παιχνίδια τύχης. Γνώση και συλλογιστική. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. Ανάλυση. Οντολογίες. Σημασιολογικός ιστός.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Ρεφανίδης
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ