Λειτουργικά Συστήματα


Το μάθημα αυτό παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Εξετάζονται σε βάθος οι μεθοδολογίες διαχείρισης του επεξεργαστή, της μνήμης, του συστήματος αρχείων και των συσκευών εισόδου εξόδου. Μελετώνται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την σχεδίαση ενός λειτουργικού συστήματος και οι λύσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, και τις μεθόδους διαχείρισης των πόρων του Η/Υ που ακολουθεί ένα Λειτουργικό Σύστημα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών


Περιεχόμενα

Αρχές λειτουργικών συστημάτων, τύποι και εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων. Διαχείριση επεξεργαστή, κατάσταση διεργασιών και χρονοδρομολόγηση. Διεργασιακή επικοινωνία και συγχρονισμός, σηματοφορείς. Διαχείριση πρωτεύουσας και δευτερεύουσας μνήμης, ιδεατή μνήμη, είσοδος/έξοδος. Διαχείριση αρχείων. Διαχείριση πόρων και αδιέξοδα. Παραδείγματα σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων Διεπαφή λειτουργικών συστημάτων με συμβολικές γλώσσες προγραμματισμού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μάνος Ρουμελιώτης
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ