Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης


Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο (θεωρητικές παραδοχές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθιέρωση και εξέλιξη) όσο και σε επίπεδο εφαρμογών (διδακτική, εφαρμογές σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες). Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες: Α΄ ενότητα. Θεωρητικό πλαίσιο: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση: α) Αντικείμενο μελέτης, εμφάνιση ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, επιστημολογικά προβλήματα – προσεγγίσεις. γ) Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα μελέτης της Τοπικής Ιστορίας. δ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο εξωτερικό. ε) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. στ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. ζ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. η) Η Τοπική Ιστορία σήμερα: Ορισμός – αντικείμενο (τόπος και άνθρωποι). Β΄ ενότητα. Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας. Γ΄ ενότητα: Θέματα Τοπικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας: Το ‘παράδειγμα’ των σχολείων της Θεσσαλονίκης – Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης: - η Τοπική Ιστορία στην εκπαίδευση, - ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης: μεθοδολογικά ζητήματα, δεδομένα ερευνών, αναζήτηση πηγών - σχολιασμός πηγών. Δ΄ ενότητα. Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς και Ιστορικά Αρχεία: Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε ‘παραδείγματα’ από την Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα επισκεφτούν φορείς της Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν ιστορικό υλικό (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Εβραϊκό Μουσείο, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μουσείο Λευκού Πύργου, Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα παρουσιάσουν πρωτόκολλο από την επίσκεψή τους. Ε΄ ενότητα. Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες. Μικρής κλίμακας έρευνα (project) από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και σχεδιασμός επί χάρτου μίας διδακτικής ενότητας, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αναφορικά με την Τοπική Ιστορία.


Στόχοι Μαθήματος

Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Να γνωρίσουν την Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία της πόλης τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.  Να προσεγγίσουν ερευνητικά την Τοπική ιστορία.  Να γνωρίσουν την ιστορία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της πόλης μέσα από τη μελέτη αρχειακού υλικού και πηγών.  Να επισκεφτούν φορείς και ιστορικά αρχεία της πόλης.  Να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μία μικρής κλίμακας έρευνα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

1. α) Εισαγωγή στη θεματική.    β) Κατανομή εργασιών – Οδηγίες για το project. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά συγγραφής εργασιών. 3. Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Εννοιολογική οριοθέτηση, αντικείμενο μελέτης, επιστημολογικές προσεγγίσεις, ζητήματα "παθολογίας". 4. α) Περιοδολόγηση – Ιστορική Επισκόπηση (με παραδείγματα).    β) Μικρο-ιστορία και Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία. 5. Η Τοπική Ιστορία στην ελληνική εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα. 6,7. Δημόσια σχολεία αρρένων. 8-10. Δημόσια σχολεία θηλέων. 11. Ιδιωτικά σχολεία. 12,13. Ξένα σχολεία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Φούκας
Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ