Αγροτική Κοινοτική Ανάπτυξη


Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας της Τοπικής Ανάπτυξης και του χώρου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται. Ειδικότερα διαπραγματεύεται τις προσπάθειες ομάδων σε μια κοινότητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που βασίζονται στις δικές του δυνάμεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το μάθημα κάνει αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης. Στις στρατηγικές-Μέθοδους Τοπικής Ανάπτυξης. Βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται είναι και οι συμμετοχικές Διαδικασίες, η Διακυβέρνηση, ο Εθελοντισμός. Τέλος, ο σχεδιασμός εκ των κάτων αναπτυξιακών τοπικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο αλλά και το μέλλον των κοινοτικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας και στη συνέχεια οι φοιτητές παρακολουθούν-συμμετέχουν σε σχετικό εργαστηριακό μάθημα. Επιπλέον ανατίθενται 3 εργασίες σε κάθε φοιτητή στο πρώτο μάθημα και παρουσιάζεται η εργασία που αφορά στην εθελοντική ομάδα. Τα εργαστηριακά μαθήματα συνδέονται με τις θεματικές ενότητες του θεωρητικού μαθήματος και περιλαμβάνουν α) εργαστηριακές ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών (π.χ. παρακολούθηση σχετικού video και συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου ή απάντηση σχετικών ερωτήσεων), β) ανάλυση του τρόπου σύνταξης των απαλλακτικών εργασιών γ) κατευθύνσεις για μια καλή παρουσίαση των εργασιών με τη χρήση του προγράμματος POWER POINT δ) φιλοξενία επισκεπτών-ομιλητών (μια εθελοντική ομάδα η οποία θα μας παρουσιάσει το έργο της) ε) Επισκέψεις (σε ένα Δήμο ή την παρακολούθηση της συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου).


Στόχοι Μαθήματος

Ένας Γεωπόνος με κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται παγκόσμια αλλά να μπορεί να σχεδιάζει και να δρα τοπικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Τι ανάπτυξη θέλουμε και ποιός ο ρόλος των πολιτών; Με ποιά τεχνική θα επέλθει η κοινωνική αλλαγή σε κάθε τοπική κοινωνία; Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν ως στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Πώς μπορούν να σχεδιάσουν πρακτικά ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης;


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή (Η έννοια της ανάπτυξης, διάκριση μεταξύ αγροτικής και γεωργικής ανάπτυξης, έννοια και ρίζες της τοπικής ανάπτυξης, ορισμός της κοινότητας) Προσεγγίσεις και ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης (Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της Τοπικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα) Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (Κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης) Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Εθελοντισμός Ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Τοπικής Ανάπτυξης Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος Κατανόηση των βασικών σημείων των προγραμμάτων «Καποδίστριας’ και ‘Καλλικράτης’

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Όλγα, Μαρία Ιακωβίδου, Παρταλίδου
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ