ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ


Οι γεωλογικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες τις επιτόπιες έρευνες γεωπεριβάλλοντος, που κυμαίνονται από το σχεδιασμό θεμελίων μέχρι την αξιολόγηση εκτάσεων με ρύπανση. Στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, μεγάλες περιοχές των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων τώρα αποκαθίσταται, για άλλες χρήσεις, και σε αυτές τις περιοχές έρευνας, η υπο μελέτη περιοχή απαιτεί την ενοποίηση των δύο γεωτεχνικών και γεω-περιβαλλοντικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για τη νομοθεσία στις περισσότερες χώρες. Συνήθως, τα μεμονωμένα έργα περιλαμβάνουν στοιχεία γεωλογίας περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους και την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Η Περιβαλλοντική Γεωλογία επικεντρώνεται στην παροχή στους φοιτητές δεξιοτήτων που αρμόζουν σε σύμβουλο γεωπεριβάλλοντος.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές θα είναι εξοπλισμένοι με τις βασικές επιστημονικές αρχές και έννοιες της μηχανικής του εδάφους και των πετρωμάτων, τη ροή του νερού, και τη ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα. Θα μάθουν για τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τα νομικά πλαίσια που απαιτούνται για την πρακτική της εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής γεωλογίας. Θα μπορούν να σχεδιάσουν γεωτεχνικές, υδρογεωλογικές και γεωπεριβαλλοντικές έρευνες, την ανάλυση των δεδομένων και την ανάπτυξη λύσεων για γεω-περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά (γραπτά και προφορικά) σε διεπιστημονικές ομάδες, να δρουν ηθικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των πολιτικών σχεδίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.


Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ", συνίσταται στα εξής θέματα: 1. Εισαγωγή στη Γεωλογία. 2. Ορυκτά και πετρώματα. 3. Η μέτρηση του γεωλογικού χρόνου. 4. Γεωλογικοί χάρτες. 5. Αποσάθρωση και βαρυτικές κινήσεις. 6. Διάβρωση και το νερό στην επιφάνεια της γης και κάτω από αυτή. 7. Γεωτρήσεις. 8. Πλημμύρες. 9. Κατολισθήσεις. 10. Σεισμοί. 11. Παγετώνες και άνεμοι. 12. Λιθοσφαιρικές πλάκες (Ενεργός κίνηση, Κίνηση στο παρελθόν, αποκλίνουσες και συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες). 13. Λιθοσφαιρικές πλάκες στην Ελλάδα (Το Ελληνικό τόξο).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιερόθεος Ζαχαρίας
Τμήμα: Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ