Ηλεκτρολογικά Υλικά


Περιγραφή της δομής των υλικών. Μηχανικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Παρουσίαση των βασικών κατηγοριών υλικών : μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή.


Στόχοι Μαθήματος

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την δομή και τις ιδιότητες των υλικών. Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στην επιλογή των κατάλληλων υλικών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε εφαρμογής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χημεία  Α’ Λυκείου: Κεφ 1, 2, 4 Χημεία Γ’ Λυκείου (Θετικης): Κεφ 1 (ηλεκτρονιακή δομή), Κεφ 5 παραγραφος 1 (δεσμοί – τροχιακά)


Περιεχόμενα

Δεσμοί - κρυσταλλική δομή - ατέλειες δομής Μηχανικές ιδιότητες - μέταλλα & κράματα - διάβρωση Κεραμικά & ύαλοι - πολυμερή - σύνθετα Ηλεκτρική αγωγιμότητα - αγωγοί - ημιαγωγοί Διηλεκτρικά (αγωγή - πόλωση - διάσπαση) Μαγνητικά υλικά

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Λιτσαρδάκης
Τμήμα: Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ