Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης


• Γενική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης - Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία τροφίμων • Ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος • Τεχνολογία του κρέατος και των προϊόντων του: τεμαχισμός, ποιοτική κατάταξη, συσκευασία, μεταποίηση, συντήρηση του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων • Τεχνολογία αλιευμάτων και ιχθυοσκευασμάτων (μεταποίηση των αλιευμάτων και παραγωγή ιχθυοσκευασμάτων)


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της δομής, της σύστασης και της θρεπτικής αξίας του μυικού ιστού Κατανόηση των βιοχημικών μεταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή του μυός σε κρέας Εκτίμηση της επίδρασης των μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και στη θρεπτική αξία των τροφίμων ζωικής προέλευσης Δυνατότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών και των βασικών σταδίων επεξεργασίας ορισμένων προϊόντων κρέατος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.


Περιεχόμενα

Γενική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης - Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία τροφίμων Ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος Τεχνολογία του κρέατος και των προϊόντων του: τεμαχισμός, ποιοτική κατάταξη, συσκευασία, μεταποίηση, συντήρηση του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων Τεχνολογία αλιευμάτων και ιχθυοσκευασμάτων (μεταποίηση των αλιευμάτων και παραγωγή ιχθυοσκευασμάτων)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Αμβροσιάδης, Μαρία Παπαγιάννη, Αικατερίνη Παπαβέργου
Τμήμα: Τμήμα Κτηνιατρικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Κτηνιατρική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ