Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες - OPEN


Ανασκόπηση της Θεωρίας Πληροφορίας. Θεμελιώδεις περιορισμοί στις επικοινωνίες δεδομένων. Απλοποιημένο μοντέλο Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. Κωδικοποίηση πηγής, βασικές έννοιες, PCM, DPCM, Δέλτα διαμόρφωση. Τύποι καναλιών, επίδραση του καναλιού στη μετάδοση δεδομένων. Μετάδοση στη βασική ζώνη. Διαμόρφωση παλμών. Το φαινόμενο της διασυμβολικής παρεμβολής και η αντιμετώπιση του. Μετάδοση σε ζώνη. Βασικές μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης, FSK, PSK, ASK, QPSK, QAM. Βασικές τεχνικές πολυπλεξίας. FDM, TDM.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών. Εξομοίωση συστημάτων Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών μέσω προγραμματισμού σε περιβάλλον MATLAB.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γραμμική Άλγεβρα Πιθανότητες Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος


Περιεχόμενα

Ενότητα 1 - Εισαγωγή Ενότητα 2 - Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Πηγής Ενότητα 3 - Προθεματικοί κώδικες και Αλγόριθμος Huffman Ενότητα 4 - Θεωρία Πληροφορίας και Χωρητικότητα Καναλιού Ενότητα 5 - Θεωρία Ρυθμού Παραμόρφωσης Ενότητα 6 - Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής -  Κβάντιση Ενότητα 7 - Κωδικοποίηση Κυματομορφής Ενότητα 8 - Γεωμετρική Αναπαράσταση Κυματομορφών Σήματος Ενότητα 9 - Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Ενότητα 10 - Δισδιάστατες Κυματομορφές Σήματος Ενότητα 11 - Πολυδιάστατες Κυματομορφές  Σήματος Ενότητα 12 - Βέλτιστος Δέκτης Ενότητα 13 - Πιθανότητα Σφάλματος για Δυαδική Διαμόρφωση Ενότητα 14 - Ψηφιακή Μετάδοση Σήματος σε  Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι AWGN

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης
Τμήμα: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ