ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 1. Κατανοεί βασικά στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. 2. Εμβαθύνει σε βασικά νομικά ζητήματα αναφορικά με την κτήση της εμπορικής ιδιότητας και των εμπορικών εταιρειών. 3. Κατανοεί και ερμηνεύει νομικές ασκήσεις αστικού δικαίου, ιδίως σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων, ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, επικεντρώνοντας στους παρακάτω τομείς: -Γενικές αρχές αστικού δικαίου -Υποκείμενα του δικαίου -Δικαίωμα - έννοια - κτήση - απώλεια - προστασία -Πράξεις δικαίου: δικαιοπραξία, αδικοπραξία -Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου -Συμβάσεις -Εμπράγματες σχέσεις -Στοιχεία εμπορικού δικαίου : εμπορικές πράξεις και εμπορικές εταιρείες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρυσούλα Τσενέ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ