Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΠΠ)


Θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προστασίας. Σχέσεις του κράτους με τα θρησκεύματα (ιδίως θρησκευτική εκπαίδευση, ποινική, φορολογική και δημοσιονομική μεταχείριση). Επικρατούσα θρησκεία και λοιπά θρησκεύματα (ιδίως νομική προσωπικότητα, οργάνωση, διοίκηση, εκπροσώπηση, περιουσιακό καθεστώς).


Στόχοι Μαθήματος

Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του. Εξοικείωση με την έννοια των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (εδώ με έμφαση στην ελληνική περίπτωση). Καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευόμενων για κριτική ερμηνεία και ανάλυση νομικών κειμένων και δικαστικών αποφάσεων που άπτονται του αντικειμένου του Εκκλησιαστικού Δικαίου. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα διδάσκεται κατά το δεύτερο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη γνώση για την παρακολούθησή του, ούτε υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο, ανήκει στην ευρύτερη ενότητα διαλέξεων του Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνίσταται η παρακολούθησή του να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα σχετικά μαθήματα του διδάσκοντος.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο μάθημα – Ορισμός/έννοια του κλάδου του Εκκλησιαστικού Δικαίου – Αντικείμενα του Εκκλησιαστικού Δικαίου – Διεθνής προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συνέχεια): Νομολογία της Επιτροπής του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα – Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ΟΑΣΕ Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης – Νομολογία του ΕΔΔΑ Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σύνταγμα Ελληνική νομολογία σχετικά με τα θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα Περιορισμοί στην ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας ή κοσμοθεωρίας Η έννοια της απαγόρευσης των διακρίσεων – Ο νέος αντιρατσιστικός νόμος και ο ν.4301/2014 Σύγχρονα συστήματα σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων – Η έννοια της επικρατούσας θρησκείας – Το εξαιρετικό καθεστώς του Αγίου Όρους Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος Οργανισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος – Διαδικασίες των  συνοδικών γραφείων, των συνοδικών επιτροπών και των ειδικών συνοδικών επιτροπών – Οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί και οι κανονισμοί τους – Οι εκκλησιαστικές υπηρεσίες και οι κανονισμοί τους – Διοίκηση και αξιοποίηση περιουσίας των μητροπόλεων και των ενοριών Μουσουλμανικοί οργανισμοί – Ο ν.1920/1991 – Νομολογία του ΣτΕ – Νομολογία του ΕΔΔΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κυριάκος Κυριαζόπουλος
Τμήμα: Νομικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ