Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)


Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).


Στόχοι Μαθήματος

Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του. Κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, του Συμβουλευτικού Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, από κοινού με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παραδείγματα καλών πρακτικών από τα κράτη, σε σχέση με τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι Οδηγίες. Να δοθούν κάποια συγκεκριμένα ερεθίσματα, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια της έρευνας γύρω από τη σχετική θεματική.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα απαιτεί βασικές γνώσεις Εκκλησιαστικού Δικαίου για την παρακολούθησή του. Ανήκει στην ευρύτερη ενότητα διαλέξεων του Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνίσταται να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα σχετικά μαθήματα του διδάσκοντος, ιδίως με αυτά του «Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)» και του «Συγκριτικού Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)».


Περιεχόμενα

Εισαγωγή – Διεθνείς Πράξεις – Διεθνείς Πράξεις (συνέχεια) – Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις – Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις (μέρος Β’) – Περιφερειακές Διεθνείς Πράξεις (μέρος Γ’) – Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2004) - Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014) – Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Β’) – Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Γ’) – Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Δ’) – Παρουσίαση και σχολιασμός των Οδηγιών (2014 – μέρος Ε’)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κυριάκος Κυριαζόπουλος
Τμήμα: Νομικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ