Θέματα σε Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών


Το μάθημα "Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών" ασχολείται με τα προηγμένα συστήματα μεταφορών (Advanced Transportation Systems) που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας σε συστήματα μαζικής μεταφοράς. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα Προηγμένα Συστήματα Μεταφορών (Advanced Transportation Systems) και η κατανόηση των συστατικών μερών τους και της λειτουρίας τους. Σημαντικό κομμάτι του μαθήματος αποτελεί η αναλυτική παρουσίαση και ερμηνεία των Causality Diagrams εστιάζοντας σε Δυναμικά Συστήματα Μεταφορών. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου. Σκοπός είναι η κατανόηση της έννοιας των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, της βασικής δομής τους και των διάφορων ειδών. Επίσης, η ενασχόληση με τα πιθανά είδη ελέγχου, τα σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας (SS) και τους τρόπους διέγερσης ενός τέτοιου συστήματος. Για την περιγραφή ενός συστήματος κρίσιμο σημείο είναι η επιλογή του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου. Για το λόγο αυτό, στην τελευταία ενότητα του μαθήματος γίνεται αναφορά σε Time Series Analysis - Ανάλυση χρονοσειρών, σε Structural Health Monitoring (SHM) και σε Μodel identification - Αναγνωριση μοντελου. Επίσης, εξετάζονται διάφορα Statistical Time Series Models που είναι χρήσιμα για τον καθορισμό της συμπεριφοράς και την μαθηματική έκφραση ενός προηγμένου συστήματος μεταφορών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν απαιτεί προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει: Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας. Παραδείγματα κατά την παράδοση και ασκήσεις προς επίλυση. Ομαδική εργασία εξαμήνου. Έλεγχοι προόδου φοιτητών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Στεφανίδης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ