Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνίες - Open Cources


Α’ Μέρος: Βασικές Θεωρητικές Έννοιες και Τεχνικές. Ανασκόπηση βασικών εννοιών σχετικά με στοχαστικές διαδικασίες. Στοιχεία θεωρίας εκτίμησης και ανίχνευσης. Έμφαση σε εκτιμητές 2ης τάξης, Εκτιμητής Wiener, Εκτιμητής Kalman. Αναδρομικές Τεχνικές Εκτίμησης, Βασικοί Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Εκτίμησης. Φασματική Ανάλυση: Μη Παραμετρικές Τεχνικές (Περιοδόγραμμα, Μέθοδος Bartlett), Αναφορά σε Παραμετρικές Τεχνικές (π.χ. με μοντέλα AR). Β΄ Μέρος: Επιλεγμένες Εφαρμογές Επεξεργασίας Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες. Εκτίμηση τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Ισοστάθμιση Καναλιού για περιορισμό της διασυμβολικής παρεμβολής. Αλγόριθμοι συγχρονισμού σε επίπεδο συμβόλου. Χωρικό Φιλτράρισμα, “Έξυπνες Κεραίες”.


Στόχοι Μαθήματος

Εξεικοίωση με την θεωρία των στοχαστικών διαδικασίων Σύνδεση της εν λόγω θεωρίας με πρακτικές εφαρμογές για την κατανόηση των δυνατοτήτων της και της εφαρμοσιμότητάς της 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γραμμική άλγεβρα Πιθανότητες Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων


Περιεχόμενα

Εισαγωγή - Περιγραφή Ύλης Επιλεγμένα Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Τυχαίες Διαδικασίες Διακριτού Χρόνου Μοντελοποίηση Σήματος Βέλτιστα Φίλτρα Wiener   Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Σήματος  Εφαρμογή 1: Εκτίμηση Φάσματος Εφαρμογή 2: Έξυπνες Κεραίες Εφαρμογή 3: Ισοστάθμιση Καναλιού Εφαρμογή 4: Συγχρονισμός Συμβόλου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κώστας Μπερμπερίδης
Τμήμα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ