Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων


Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό υπαίθριων εκμεταλλεύσεων διακοσμητικών πετρωμάτων (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.) περιλαμβάνει και εξηγεί όλα τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται από την ανάπτυξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Περιγράφει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία, εξόρυξη και μεταφορά των υλικών καθώς και την αρχή λειτουργιάς αυτών. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα βασικά στοιχεία έρευνας, σχεδιασμού και προγραμματισμού υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, υπαίθριες εκμεταλλεύσεις διακοσμητικών πετρωμάτων (εξόρυξη με διάτρηση/συρματοκοπή, με αλυσοπρίονο και με ήπιες ανατινάξεις και συνδυασμούς), μηχανική και τον εξοπλισμό της διάτρησης (κρουστικοπεριστροφική και περιστροφική), σχεδιασμός δικτύων πεπιεσµένου αέρα, μέθοδοι ασυνεχούς εξόρυξης και μεταφοράς στα τεχνικά έργα, λειτουργική ανάλυση εξοπλισµού φόρτωσης και μεταφοράς, μηχανική των υπαίθριων εκσκαφών, επιλογή του εξοπλισµού, τεχνικοοικονοµική ανάλυση τεχνικών έργων, ανάλυση απόδοσης εκσκαφέων. Το μάθημα περιλαμβάνει μία εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση με τα βασικά στοιχεία μιας μελέτης για υπαίθριας εκμετάλλευσης μαρμάρου


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση των φοιτητών με τον σχεδιασμό υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων τόσο όσον αφορά στην ανάπτυξη του λατομείου άλλα και στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού λειτουργίας, εξόρυξης, μεταφοράς και πρωτογενούς επεξεργασίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πεπεισμένος Αέρας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διάτρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μηχανήματα Μεταφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μηχανήματα Σημειακής Κοπής (ROADHEADERS) KΕΦΑΛΑΙΟ 5: Περιστροφική Διάτρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κρουστική Διάτρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ∆ιαστασιολογική Ομοιογένεια Εξισώσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: N/A

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ