Εφαρμογή έξυπνων διατάξεων και υλικών σε χωρικά στοιχεία


Τεχνικές και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων οι οποίες προσαρμοζόμενες στο χώρο είναι ικανές να του προσδώσουν συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά.


Στόχοι Μαθήματος

Ικανότητα της αναγνώρισης και χρήσης τεχνικών και εργαλείων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων οι οποίες προσαρμοζόμενες στο χώρο είναι ικανές να του προσδώσουν συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χωρίς προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

3 ενότητες διαλέξεων καθώς και παραδειγμάτων σχεδιασμού και υλοποιημένων διατάξεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: N/A

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ