Απεικόνιση του Φαντασιακού


To μάθημα είναι Ειδίκευσης (ΕΙΔ) για την Ανάπτυξη συγκεκριμένων Δεξιοτήτων (ΑΔ). Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να εκφράζουν αναπαραστατικά ιδέες και εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό τους. Η δυνατότητα ενός αρχιτέκτονα να μπορεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τις σκέψεις του και να «φέρνει» στην πραγματικότητα, να οπτικοποιεί τα γεννήματα της φαντασίας του είναι από τις πιο απαραίτητες ικανότητες που μπορεί να αποκτήσει. Τα μάθημα βασίζεται στη θεωρία του Radford, που τονίζει την ανάγκη μιας υβριδικά βιωματικής προσπάθειας στην απόκτηση εμπειριών από τους εκπαιδευόμενους αρχιτέκτονες μέσα από τη θεωρία παιγνίων ρόλων. Η διαδικασία αυτή θα «φέρνει» τους φοιτητές ενώπιον καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βιώσουν το φαντασιακό και μετά να το απεικονίσουν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλα τα αντικείμενα και τις κλίμακες του κτισμένου περιβάλλοντος, τα οποία καλούνται να απεικονίσουν με γρήγορους αλλά αποτελεσματικούς τρόπους.


Στόχοι Μαθήματος

. Το μάθημα συνολικά καλλιεργεί τις εξής δεξιότητες στους φοιτητές: - Ικανότητα ταχείας απεικόνισης της ιδέας τους με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα - Οργάνωση της πληροφορίας και κατανόηση της ιεράρχησης της στην απεικόνιση - Αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας μέσω του σχεδίου - Κατανόηση της διαφορετικής ‘έκφρασης’ μιας ιδέας μέσα σε ομάδες και τεχνικές σύγκλισης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χωρίς προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Τέσσερις διαλέξεις παρουσιάζουν το βασικό πλαίσιο και αρχές απεικόνισης. Ακολουθεί μια επιπλέον διάλεξη με κύριο στόχο την ομαλή έναρξη του «εργαστηριακού» κομματιού. Στις επόμενες διαλέξεις γίνεται σχολιασμός επάνω στις εβδομαδιαίες παραδόσεις των εργασιών και συζητούνται τρόποι βελτίωσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Αρχιτεκτονική και Σχέδιο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ