Περιβαλλοντικη Γεωχημεια


Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι, Προσδιορισμός του pH των φυσικών νερών, Ισορροπία ανθρακικών, Χημικά είδη στο διάλυμα, Ρυθμιστική τάση και ικανότητα εξουδετέρωσης, Δημιουργία της σύστασης των φυσικών νερών, Νόμος δράσεως των μαζών- Προσδιορισμός των σταθερών ισορροπίας, Χημική ενεργότητα και ιοντική ισχύς, ‘Τύχη’ των μετάλλων στο περιβάλλον, Υδρόλυση και συμπλοκοποίηση μετάλλων, Δράση ανόργανων ενώσεων ως υποκαταστάτες, Ανταγωνιστική δέσμευση υποκαταστατών, Αλληλεπίδραση υδατικών διαλυμάτων με ιζήματα και εδάφη, Διαλυτότητα και ρόφηση, Επίδραση των χημικών ειδών στην διαλυτότητα, Σχηματισμός Επιφανειακών συμπλόκων, Οξειδοαναγωγική Γεωχημεία, Ετερογενείς αντιδράσεις και κύκλοι, Οξειδοαναγωγική ισορροπία, ικανότητα και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις (κλίμακα pE), Χρήση μοντέλου χημικής ισορροπίας για την μοντελοποίηση των χημικών ειδών βαρέων μετάλλων σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας για αποκατάσταση εδαφών


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αναδείξει ότι η ολοκληρωμένη γνώση της χημείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μαθηματικά, Χημεία


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη γεωχημεία, Αρχές και Θεωρία της Γεωχημείας, Διεπιφάνειες, Γεωχημικά Μοντέλα, Εφαρμογές Γεωχημείας, Αξιολόγηση και αποκατάσταση περιοχών ρυπασμένων με επικίνδυνα απόβλητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ