Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου


Βασικές έννοιες και ορισμοί, θεωρίες ερμηνείας ατυχημάτων, κόστος ατυχημάτων, αρχές διαχείρισης της ασφάλειας, ανάλυση του εργασιακού κινδύνου (πίνακες ελέγχου, ανάλυση εργασιακής δραστηριότητας, δενδρικές μέθοδοι ανάλυσης γεγονότων και σφαλμάτων, μέθοδος HAZOP, FMEA, FMCA κ.α), μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου (ποιοτικές, ποσοτικές και στοχαστικές), ανθρώπινος παράγοντας, έλεγχοι ασφαλείας, πρότυπα εφαρμογής, επίβλεψη-εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια.


Στόχοι Μαθήματος

Ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου και διαχείριση του κινδύνου


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ανάλυση επικινδυνότητας, Στατιστική


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες και ορισμοί θεωρίες ερμηνείας ατυχημάτων κόστος ατυχημάτων, αρχές διαχείρισης της ασφάλειας ανάλυση του εργασιακού κινδύνου (πίνακες ελέγχου, ανάλυση εργασιακής δραστηριότητας, δενδρικές μέθοδοι ανάλυσης γεγονότων και σφαλμάτων, μέθοδος HAZOP, FMEA, FMCA κ.α) μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου (ποιοτικές, ποσοτικές και στοχαστικές) ανθρώπινος παράγοντας, έλεγχοι ασφαλείας πρότυπα εφαρμογής, επίβλεψη-εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ