Εκμετάλλευση Ι - Επιφανειακές εκμεταλλεύσεις (Λιγνίτες)


Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη-σχεδιασμό επιφανειακών εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγνιτωρυχεία. Άναπτύσσονται όλα τα στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού υπαίθριων ορυχείων, από την αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τη βελτιστοποίηση τελικών ορίων εκσκαφής έως και το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκμεταλλεύσεων, με πρακτικές εφαρμογές. Παρουσιάζονται επίσης ειδικά θέματα μεταλλευτικού σχεδιασμού με εφαρμογές σύγχρονου λογισμικού


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη-σχεδιασμό επιφανειακών εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγνιτωρυχεία. Αναπτύσσονται όλα τα στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού υπαίθριων ορυχείων, από την αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων και τη βελτιστοποίηση τελικών ορίων εκσκαφής έως και το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκμεταλλεύσεων, με πρακτικές εφαρμογές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

οικονομική ανάλυση των επιφανειακών εκμεταλλεύσεων επιλογή μεθόδου εκμετάλλευσης εξορυξιμότητα πετρωμάτων και επιλογή εξοπλισμού απόδοση εξοπλισμού επιλογή αρχικής διάνοιξης και στρατηγικής ανάπτυξης ορυχείων προγραμματισμός παραγωγής ευστάθεια πρανών υδρολογική προστασία υπαίθριων ορυχείων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δεν υπάρχουν σχετικά μαθήματα