Δυναμική, ταλαντώσεις και έλεγχος κατασκευών


Προσομοίωση και αριθμητική επίλυση προβλημάτων δυναμικής και ταλαντώσεων για κατασκευές μηχανικού, με εισαγωγή στον σχεδιασμό και έλεγχο δυναμικών συστημάτων. Γραμμικός μονοβάθμιος ταλαντωτής (ελεύθερη απόκριση, ιδιοσυχνότητα, απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση). Διακριτοί πολυβάθμιοι ταλαντωτές (προσομοίωση, ιδιομορφές,ιδιοσυχνότητες, ιδιομορφική ανάλυση). Αναλυτική δυναμική (κινηματικοί περιορισμοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton). Συνεχή μέσα.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επιλύσουν απλά και πιο σύνθετα δυναμικά προβλήματα (με έμφαση στον τομέα των κατασκευών) στο πεδίο του χρόνου ή στο πεδίο των συχνοτήτων. Για την επίλυση χρησιμοποιούνται κλασικές θεωρίες και εργαλεία επίλυσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις φυσικής και στατικής ανάλυσης.


Περιεχόμενα

Τεχνικές Μοντελοποίησης Δυναμικών Συστημάτων Απόκριση Δυναμικών Συστημάτων Δυναμική κατασκευών Απόκριση Μόνιμης Κατάστασης Ιδιομορφική ανάλυση Θεωρήσεις Μοντελοποίησης Ταλαντώσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ