Εισαγωγή στη Μηχατρονική


Η μηχατρονική ασχολείται με τον κύκλο που αποτελείται από το δυναμικό σύστημα (μηχανικό, ηλεκτρικό ή συνδυασμός πολλών πεδίων), τον έλεγχό του και τις διεπιφάνειες για την μέτρηση της απόκρισης (αισθητήρες) και την επιβολή του ελέγχου (διεγέρτες). Και επειδή τα συστήματα σπάνια πληρούν τις υποθέσεις της μελέτης μας, το μαθηματικό μοντέλο είναι πολύπλοκο (μη-γραμμικό), έχει ατέλειες κτλπ, συνήθως χρησιμοποιούμε ευφυή συστήματα ελέγχου (ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και υβριδικές τεχνικές).


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή τεχνικών κλασικού και ευφυούς ελέγχου πάνω σε δυναμικά συστήματα. Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει το μάθημα θα είναι σε θέση τουλάχιστον να εκτιμήσει μια διαφήμιση ιαπωνικού πλυντηρίου το οποίο περιέχει ασαφή λογική και στην καλύτερη περίπτωση να το προγραμματίσει.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.


Περιεχόμενα

Δυναμικά συστήματα Ασαφής Έλεγχος Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Αισθητήρες Εφαρμογές ασαφούς λογικής Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα σε περιβάλλον Μatlab Υβριδικές τεχνικές (Νευροασαφής Έλεγχος)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ