Ελληνική Οικονομία


Το μάθημα «Ελληνική Οικονομία», επιδιώκει την κατανόηση της διαχρονικής κατάστασης των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, την εξέλιξη και τις προοπτικές της. Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατάσταση, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην αναδρομή των καθοριστικών σταθμών της ελληνικής οικονομίας , στα δεδομένα και στην κατάσταση του ελληνικού πρωτογενή τομέα, (χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξής), στα χαρακτηριστικά και τα ζητήματα της ελληνικής βιομηχανίας, στα προβλήματα των ελληνικών ΜΜΕ, σ τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην χώρα, στις κατευθύνσεις στρατηγικής για το μέλλον. Επίσης καταρτίζει τους φοιτητές στην οικονομική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισμού, με αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά, τα ζητήματα που αντιμετωπίζει και τη σημασία για την οικονομία, στο Κατά Κεφαλή Εγχώριο Προϊόν, Κρατικό Προϋπολογισμό και στην κατάρτισή του, στο Δημόσιο Έλλειμμα και Χρέος, στη διαχείριση του Δημοσίου Χρέους και στο ελληνικό Ισοζύγιο Πληρωμών. Κατατοπίζει τους φοιτητές στην απασχόληση, ανεργία και τα χαρακτηριστικά της και μακροχρόνιες τάσεις της αγοράς εργασίας, στην ανισοκατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα, στην Παραοικονομία και διαφθορά. Γίνεται αναφορά στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στην Καινοτομικότητα της χώρας. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση των διεθνών σχέσεων της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των χαρακτηριστικών της παρούσας οικονομικής κρίσης, των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί και ο Μηχανισμός Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να : Έχει μια συνολική, διαχρονική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, Να γνωρίζει τη διαχρονική εξέλιξη των επί μέρους τομέων που συγκροτούν την οικονομία της χώρας, με τα χαρακτηριστικά, τις αδυναμίες και τις προοπτικές τους Να μπορεί αν κατανοεί τη σημασία του κρατικού προϋπολογισμού, της ανισοκατανομής εισοδήματος, της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην όλη οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας Να έχει πλήρη γνώση των πιο πρόσφατων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Σχέσεις ελληνικής οικονομίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ.α.) Να αποκτά αντικειμενική εικόνα, άποψη και κριτική για τη θέση της Ελλάδας στις ραγδαία εξελισσόμενες διεθνείς οικονομικές σχέσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Ιστορική αναδρομή - Σταθμοί της Ελληνικής Οικονομίας Ο πρωτογενής τομέας Ο δευτερογενής τομέας Ναυτιλία-Τουρισμός Απασχόληση-Ανεργία Δημοσιονομικές εξελίξεις Ανισοκατανομή εισοδήματος-Παραοικονομία Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα Ελλάδα και Βαλκάνια Παγκόσμια οικονομική κρίση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ηλέκτρα Πιτόσκα
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ