Μικροκυματικές Διατάξεις


Μικροκυματικά δίκτυα. Μέθοδοι ανάλυσης μικροκυματικών κυκλωμάτων, παράμετροι σκέδασης S, Περιγραφή σημάτων στα μικροκυματικά κυκλώματα. Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel. Ολοκληρωμένα μικροκυματικά κυκλώματα. Μικροκυματικές μετρήσεις. Αναλυτής κυκλωμάτων (Network Analyzer), TDR (Time Domain Reflectometer) κ.α. Μικροκυματικές τηλεπικοινωνίες. Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του ο φοιτητής να μπορεί Αναλύσει και σχεδιάσει ένα μικροκυματικό σύστημα και να υπολογίσει παραμέτρους περιγραφής του. να εφαρμόζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στην κατανόηση και επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. να διακρίνει περιπτώσεις προβλημάτων, ακόμα και από φαινομενικά διαφορετικές περιοχές, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις βασικές έννοιες που έχει διδαχτεί. να διαθέτει τις δυνατότητες μελέτης που χρειάζονται για συνεχιζόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική ανάπτυξη να αλληλεπιδρά με άλλους με χρήση κοινής επιστημονικής ορολογίας και μεθοδολογίας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, ΙΙ, Μικροκύματα, Διαφορικές και Oλοκληρωτικές εξισώσεις, Διανυσματικός Λογισμός.


Περιεχόμενα

Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταύρος Κουλουρίδης
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ