Ηλεκτρονικό Επιχειρείν


Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο-επισκόπηση. της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εμπόριο, Internet-Intranets-Extranets. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων (EDI). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση καταναλωτή. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Positioning. Ηλεκτρονικά καταστήματα-Εικονικές Επιχειρήσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο-επισκόπηση. της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εμπόριο, Internet-Intranets-Extranets. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων (EDI). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, on-line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση καταναλωτή. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Positioning.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

κανένα.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο‐επισκόπηση. Τεχνολογία της πληροφορικής και ηλεκτρονικό εμπόριο, Internet‐Intranets‐Extranets. Ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων (EDI). Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, on‐line έρευνες αγοράς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση καταναλωτή. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Positioning. Ηλεκτρονικά καταστήματα‐Εικονικές Επιχειρήσεις. Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Αξιολόγηση εφαρμογών Η.Ε.‐Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Διαχείριση Ροής Εργασιών. Τηλε‐εργασία. Τηλε‐εκπαίδευση. Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Ηλεκτρονικά κείμενα. e‐Banking. Ηλεκτρονική δημοκρατία & e‐Government. Information Retrieval‐Filtering & Μηχανές Αναζήτησης. Ασφάλεια‐Πιστοποίηση Γνησιότητας Εγγράφων & Υπογραφών. Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διεπιχειρησιακά και web‐based Π.Σ. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Μεθοδολογίες και περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάπτυξη και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ