Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη


Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση- παραδοσιακή, προοδευτική και ριζοσπαστική- σχετικά με την ελευθερία και τον αυταρχισμό στο σχολείο και τη σχολική τάξη. Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται προσπάθεια συσχέτισης ανάμεσα στις θεωρητικές έννοιες με τις πρακτικές συνέπειες στη διδακτική πράξη, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Α. Γνώσεις: Μετά το μάθημα οι φοιτητές/τριες αναμένεται: Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες που αφορούν στη διαχείριση της σχολικής τάξης και ιδιαίτερα στο ζήτημα της «πειθαρχίας» στο σχολείο και στην τάξη. Να κατανοήσουν τις διαφορετικές απόψεις στην εκπαίδευση (παραδοσιακή, προοδευτική και ριζοσπαστική) και τη θέση της δημοκρατίας ή του αυταρχισμού στην καθεμιά από αυτές. Να κατανοούν και να αναλύουν τις διδακτικές πρακτικές (ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά στα ζητήματα πειθαρχίας) που απορρέουν από την υιοθέτηση των προσεγγίσεων της παραδοσιακής, της προοδευτικής και της ριζοσπαστικής παιδαγωγικής. Να μπορούν να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους σε διάφορα επίμαχα εκπαιδευτικά ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης. Να μπορούν να συσχετίζουν τις θεωρητικές έννοιες με τις πρακτικές τους επιπτώσεις και «συνέπειες» στην καθημερινή διδακτική πράξη. Β. Δεξιότητες, Ικανότητες: Να ολοκληρώσουν την κριτική μελέτη μιας σειράς άρθρων & βιβλίων της σχετικής επιστημονικής περιοχής. Να μπορούν να στηρίζουν τη διδακτική τους προσέγγιση και την πρακτική σε τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις. Να αναγνωρίζουν τις παιδαγωγικές παραδοχές που υποστηρίζουν τα διδακτικά «στυλ». Να υιοθετήσουν διδακτικές πρακτικές που θα επιτρέψουν σε όλους και όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν την εκπαίδευση που τους/τις αξίζει. Να είναι σε θέση να μετατρέψουν τα θεωρητικά εφόδια σε καθημερινή πρακτική. Να μπορούν να χειρίζονται θέματα της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Στο μάθημα αυτό δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Παραδοσιακή εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές. Προοδευτική εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές. Ριζοσπαστική Παιδαγωγική & Σχολικές Πρακτικές. Ηθική Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών/τριών. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητριών & οι αιτίες τους. Η ασφάλεια & η «τάξη» στη σχολική μονάδα. Πρόληψη & αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Η οργάνωση της σχολικής τάξης. Κανόνες & διαδικασίες στη σχολική τάξη. Αμοιβές & Ποινές. Διδακτικά στυλ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. Θεωρίες «διαχείρισης» της σχολικής τάξης. Θεωρίες & τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στην τάξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτρης Ζάχος
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ