Γραμμικός Προγραμματισμός


Προβληματική του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ), μεθοδολογία μοντελοποίησης. Γραφική μέθοδος.Αλγόριθμος Simplex.Η μέθοδος των πινάκων.Δυϊκότητα και δυϊκός αλγόριθμος Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας. Παραμετροποίηση. Ανάλυση ευστάθειας. Ακέραιος ΓΠ. Ειδικά προβλήματα ΓΠ.Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ. Πρακτικές εφαρμογές.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση βασικών εργαλείων βελτιστοποίησης, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, Μοντελοποίηση πρακτικών προβλημάτων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Άλγεβρα, Μεθοδολογία επιχειρησιακής έρευνας


Περιεχόμενα

Προβληματική του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ), μεθοδολογία μοντελοποίησης. Γραφική μέθοδος.Αλγόριθμος Simplex.Η μέθοδος των πινάκων.Δυϊκότητα και δυϊκός αλγόριθμος Simplex. Ανάλυση ευαισθησίας. Παραμετροποίηση. Ανάλυση ευστάθειας. Ακέραιος ΓΠ. Ειδικά προβλήματα ΓΠ.Εισαγωγή στον πολυκριτήριο ΓΠ. Πρακτικές εφαρμογές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης
Άδεια Χρήσης: N/A

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ