Φυσική (Μηχανική - Στοιχεία θερμότητας)


Ευθύγραμμη κίνηση, κίνηση στο επίπεδο, διανύσματα, νόμοι του Newton, βαρυτικές δυνάμεις, προσδιορισμός επιτάχυνσης βαρύτητας με ελεύθερη πτώση, δυνάμεις τριβών, προσδιορισμός συντελεστή τριβής επιφανειών σε επαφή. Ορμή, διατήρηση ορμής, κέντρο μάζας. Κινητική και δυναμική ενέργεια, νόμος διατήρησης ενέργειας, έργο, ισχύς, συντηρητικές δυνάμεις, σχέση μεταξύ δύναμης και δυναμικής ενέργειας. Περιστροφική κίνηση σημείου και σώματος, προσδιορισμός γωνιακής επ ...


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να κατανοήσει τους βασικούς νόμους της Μηχανικής και της Θερμότητας, παρουσιάζοντάς τους με σαφήνεια συντομία και ακρίβεια. Περιέχει μεθόδους και τεχνικές για τον προσδιορισμό σημαντικών φυσικών ποσοτήτων, βασισμένες στη μεταφορά, την περιστροφή, και τις ταλαντώσεις υλικού σημείου και στερεού σώματος καθώς και στη διάδοση Θερμότητας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μαθηματικά Ι (ΜΑΘ101)


Περιεχόμενα

Κίνηση και νόμοι του Newton, Βαρύτητα και δυνάμεις τριβών, Ορμή - Γενικευμένη Μηχανική, Ενέργεια και έργο, Περιστροφική κίνηση υλικού σημείου και σώματος, Στροφορμή, Μηχανικές ταλαντώσεις, Θερμικές ιδιότητες της ύλης, Μηχανισμοί διάδοσης θερμότητας, Νόμοι θερμοδυναμικής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ