Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι


Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή σε βασικές γνώσεις του Βραχυπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού της επιχείρησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα και η εκμάθηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υποδειγμάτων Διοίκηση Αποθεμάτων, Διοίκηση Απαιτήσεων κ.α.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Έχει βασική γνώση για τη φύση και τις βασικές αρχές Διοίκησης και Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηματοδότησης. Επιλύει προβλήματα διαχείρισης αποθεμάτωνΕπιλύει προβλήματα διαχείρισης απαιτήσεων.Επιλύει προβλήματα διαχείρισης κεφαλαίου κίνησηςΕπιλύει προβλήματα διαχείρισης μετρητών και χρεογράφων, Επιλύει προβλήματα διαχείρισης Διοίκηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.Γνωρίζει Πρακτική Εφαρμογή Βραχυπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού ΣχεδιασμούΕπιλύει προβλήματα διαχείρισης ρευστότητας της επιχείρησσηςΓνωρίζει Πρακτική Εφαρμογή Μακροπρόθεσμου Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμό


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις λογιστικής και μαθηματικών. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.  


Περιεχόμενα

Εισαγωγή  Οικονομικές καταστάσεις  Οικονομική ανάλυση και αριθμοδείκτες  Οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης  Κεφαλαίου Κίνησης.  Διαχείριση αποθεμάτων  Διαχείριση ταμείου και διαπραγματεύσιμων χρεογράφων.  Διαχείριση απαιτήσεων και πιστωτική πολιτική.  Κεφαλαιακή Δομή-Λειτουργική Μόχλευση- Χρηματοοικονομική Μόχλευση     Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.        

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Ζιώγας
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ