Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ


Γενικός Στόχος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Πολιτικής ΙΙ είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω τριών λειτουργιών ήτοι αποφάσεις επενδύσεων, αποφάσεις χρηματοδοτήσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Γνωρίζει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.  Αναλύει τις διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ επενδύσεων και πηγών προέλευσης κεφαλαίων.  Αναγνωρίζει την διαδικασία με την οποία καθορίζεται η διάρθρωση κεφαλαίων στην πράξη.  Γνωρίζει τις βασικές αρχές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης και την προέλευση των κεφαλαίων.  Εξετάζει και να αναλύει την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της επιχείρησης.  Γνωρίζει τις μεθόδους αποτίμησης μετοχών και ομολογιών  Εφαρμόζει τις τεχνικές μερισματικές πολιτικές     Γνωρίζει τη σημασία της χρονικής αξίας του χρήματος στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων  


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις λογιστικής και μαθηματικών. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.  


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 2. Χρονική Αξία Χρήματος. 3. Δάνεια. 4. Λειτουργική Μόχλευση. 5. Χρηματοοικονομική Μόχλευση. 6. Μερισματική Πολιτική. 7. Αποτίμηση Ομολόγων, Έντοκα γραμμάτια, μετοχές. 8. Χρηματοδοτική μίσθωση. 9. Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων. 10. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 11. Ασκήσεις πράξης –Χρονική αξία χρήματος. 12. Ασκήσεις Πράξης- Δάνεια. 13. Ασκήσεις πράξης – Μόχλευση και κεφαλαιακή δομή. 14. Ασκήσεις πράξης – Χρηματοοικονομική Μόχλευση. 15. Ασκήσεις πράξης – Μερισματική Πολιτική. 16. Ασκήσεις πράξης – Έντοκα γραμμάτια. 17. Ασκήσεις πράξης – Αποτίμηση κοινών προνομιούχων μετοχών. 18. Ασκήσεις πράξης – Leazing. 19. Ασκήσεις πράξης – Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (KOZANH)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ