Υδατική Χημεία


Εισαγωγή στις ιδιότητες του νερού και τους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους. Σύστημα των ανθρακικών, Νόμος δράσης των μαζών, Κλάσματα ιονισμού, Διαγράμματα κατανομής, Διαγράμματα pC-pH, Υπολογισμοί χημικής ισορροπίας, Χημική τιτλοδότηση οξέων και βάσεων, Ρυθμιστική ένταση, Νόμοι της θερμοδυναμικής, Σταθερά ισορροπίας, Ιοντική ισχύς, Συντελεστες ενεργότητας, Συμπλοκοποίηση, Οξείδωση – Αναγωγή, Διαγράμματα pE-pH, Χημεία του χλωρίου


Στόχοι Μαθήματος

Eισαγωγή στις έννοιες της υδατικής χημείας μέσα από τη θεωρεία, παραδείγματα και ασκήσεις σε περιβαλλοντικά θέματα. Η ολοκληρωμένη γνώση της χημείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Βασική αντίληψη για τις χημικές αντιδράσεις και διαδικασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού και εκμάθηση εργαλείων για την εκτίμηση της ποιότητας του νερού.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Παγκόσμιοι- Βιογεωχημικοί Κύκλοι, Προσδιορισμός του pH των φυσικών νερών, Ισορροπία ανθρακικών, Χημικά είδη στο διάλυμα, Ρυθμιστική τάση και ικανότητα εξουδετέρωσης, Δημιουργία της σύστασης των φυσικών νερών, Νόμος δράσεως των μαζών- Προσδιορισμός των σταθερών ισορροπίας, Χημική ενεργότητα και ιοντική ισχύς, ‘Τύχη’ των μετάλλων στο περιβάλλον, Υδρόλυση και συμπλοκοποίηση μετάλλων, Δράση ανόργανων ενώσεων ως υποκαταστάτες, Ανταγωνιστική δέσμευση υποκαταστατών, Αλληλεπίδραση υδατικών διαλυμάτων με ιζήματα και εδάφη, Διαλυτότητα και ρόφηση, Επίδραση των χημικών ειδών στην διαλυτότητα, Σχηματισμός Επιφανειακών συμπλόκων, Οξειδοαναγωγική Γεωχημεία, Ετερογενείς αντιδράσεις και κύκλοι, Οξειδοαναγωγική ισορροπία, ικανότητα και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις (κλίμακα pE), Εφαρμογές περιβαλλοντικής γεωχημείας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ