Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1


Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σύγχρονων απόψεων για το σχεδιασμό του χώρου. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σύνθεση των αναλυτικών πολεοδομικών μεθόδων με αντικείμενο τον πολεοδομικό προγραμματισμό και την οικιστική ανάπτυξη αστικών περιοχών. Με βάση τις θεωρητικές, μεθοδολογικές και τεχνικές προσεγγίσεις ανάλυσης του πολεοδομικού χώρου, επιχειρείται η εφαρμοσμένη πολεοδομική προσέγγιση, με τη μορφή της πολεοδομικής σύνθεσης.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα διαρθρώνεται από δύο ενότητες: Α. Το θεωρητικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει • η διαδικασία σχεδιασμού και το είδος/ιεραρχία των σχεδίων, • η διαχείριση των πολεοδομικών δεικτών και προτύπων. • οι προσεγγίσεις στη μορφολογία και αρχιτεκτονική της πόλης (τυπολογικός κατηγορίες των στοιχείων του αστικού ιστού, η εξέλιξη του σχεδιασμού κ,ά) • Τη διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού αειφόρων πόλεων • Το ρόλο της καινοτομίας για τη διαμόρφωση ευφυών πόλεων • Το ζήτημα του marketing των πόλεων • Τη μελέτη χωρο-κοινωνικών δεδομένων που οδηγούν στη σημερινή εικόνα των πόλεων. • Χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικών επεμβάσεων από τον ελληνικό και τον ευρύτερο χώρο. Β. Στα πλαίσια της εργασίας του μαθήματος ζητείται η σύνθεση μιας νέας πόλης στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί υφιστάμενης δόμησης που θα περιλαμβάνει την κατοικία, τις θέσεις απασχόλησης και τις υπόλοιπες αναγκαίες υποδομές για 10.000 κατοίκους. Οι φοιτητές καλούνται σε μια από τις θέσεις που προτείνονται να δημιουργήσουν μια νέα πόλη χωρίς να λάβουν υπόψη τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά μελετώντας το υφιστάμενο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, τους υφιστάμενους οδικούς άξονες, το φυσικό τοπίο και τις υπόλοιπες φυσικές παραμέτρους .


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα διαρθρώνεται από δύο ενότητες: 1) Το θεωρητικό μέρος το οποίο περιλαμβάνει α) η διαδικασία σχεδιασμού και το είδος/ιεραρχία των σχεδίων β) η διαχείριση των πολεοδομικών δεικτών και προτύπων γ) οι προσεγγίσεις στη μορφολογία και αρχιτεκτονική της πόλης δ) τη διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού αειφόρων πόλεων ε) το ρόλο της καινοτομίας για τη διαμόρφωση ευφυών πόλεων στ) το ζήτημα του marketing των πόλεων ζ) τη μελέτη χώρο-κοινωνικών δεδομένων που οδηγούν στη σημερινή εικόνα των πόλεων η) χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικών επεμβάσεων από τον ελληνικό και τον ευρύτερο χώρο 2) Στα πλαίσια της εργασίας του μαθήματος ζητείται η σύνθεση μιας νέας πόλης δορυφόρου στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί υφιστάμενης δόμησης που θα περιλαμβάνει την κατοικία, τις θέσεις απασχόλησης και τις υπόλοιπες αναγκαίες υποδομές για 10.000 κατοίκους. Οι φοιτητές καλούνται σε μια από τις θέσεις που προτείνονται να δημιουργήσουν μια νέα πόλη μελετώντας το υφιστάμενο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, τους υφιστάμενους οδικούς άξονες, το φυσικό τοπίο και τις υπόλοιπες φυσικές παραμέτρους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ
Τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ