Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος


Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, Επίδραση δειγματοληψίας και κβαντισμού συντελεστών, Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου: ιδιότητες και εφαρμογές, Μετασχηματισμός Ζ: ιδιότητες και εφαρμογές, Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων συνεχούς χρόνου, Αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας, Εκτίμη φάσματος, Επεξεργασία αναλογικού σήματος με διακριτά συστήματα, Συχνοτική ανάλυση διακριτών συστημάτων, Συστήματα ελάχιστης φάσης, Δομές φίλτρων διακριτού χρόνου, Σχεδίαση και υλοποίηση αναδρομικών και μη αναδρομικών φίλτρων, Μέθοδοι μετασχηματισμού και παραθυροποίησης


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια μετά το επιτυχημένο πέρας αυτού να είναι σε θέση να έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις του τα εξής θέματα: Σήματα-Συστήματα διακριτού χρόνου και Μετασχηματισμοί, Δειγματοληψία και Ανακατασκευή, Ανάλυση Συστημάτων στο πεδίο Συχνοτήτων, Δομές Υλοποίησης Φίλτρων, Μέθοδοι Σχεδιασμού Φίλτρων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Σήματα & Συστήματα συνεχούς χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier σήματος συνεχούς χρόνου, Ιδιότητες & Εφαρμογές μετασχηματισμού Fourier


Περιεχόμενα

Σήματα-Συστήματα διακριτού χρόνου και Μετασχηματισμοί, Δειγματοληψία και Ανακατασκευή, Ανάλυση Συστημάτων στο πεδίο Συχνοτήτων, Δομές Υλοποίησης Φίλτρων, Μέθοδοι Σχεδιασμού Φίλτρων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ