Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας


Γενικές αρχές και μαθηματική περιγραφή ψηφιακής εικόνας. Αντίληψη εικόνας και αναπαράσταση χρώματος. Δειγματοληψία, μετασχηματισμός Fourier και άλλοι μετασχηματισμοί δύο διαστάσεων. Περιγραφή εικόνας με χρήση ανυσμάτων και τελεστών. Μέθοδοι βελτίωσης εικόνας: ιστόγραμμα, ομαλοποίηση και αύξηση contrast, χαμηλοπερατά και υψιπερατά φίλτρα 2 διαστάσεων. Ανακατασκευή εικόνας με αλγεβρικές και στοχαστικές μεθόδους. Βέλτιστα φίλτρα, σύγριση και εφαρμογές. Αρχές συμπίεσης και κωδικοποίησης εικόνας. Αρχ ...


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/τρια μετά το επιτυχημένο πέρας αυτού να είναι σε θέση να έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις του τα εξής θέματα: Βασικά Χαρακτηριστικά Εικόνας, Εισαγωγή στους Μετασχηματισμούς Εικόνας, Μέθοδοι Ενίσχυσης Εικόνας, Μέθοδοι Ανακατασκευής εικόνας, Συμπίεση και Κωδικοποίηση Εικόνας, Τμηματοποίηση Εικόνας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συστήματα Διακριτού Χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου, Εφαρμογή Φίλτρων


Περιεχόμενα

Βασικά Χαρακτηριστικά Εικόνας, Χρωματικά Μοντέλα, Δειγματοληψία Εικόνας, Κβάντιση, Βελτίωση Ποιότητας Εικόνας, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Ανάλυση & Φιλτράρισμα στο πεδίο της συχνότητας, Μετασχηματισμοί Εικόνας, Ανίχνευση Ακμών, Συμπίεση Εικόνας & Βίντεο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ