Ψηφιακοί Υπολογιστές


Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της βασικής λειτουργίας ενός υπολογιστή, της εκτέλεσης των βασικών εντολών σε επίπεδο μηχανής, την οργάνωση της μνήμης και την χρηση της για αναπαράσταση δεδομένων και δομών του χρήστη σε γλώσσες υψηλού επιπέδου. Ακόμα καλύπτεται η επικοινωνία του επεξεργαστή και της μνήμης με περιφεριακά, καθώς και θέματα διακοπών και εξαιρέσεων, DMA, κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση δομής υπολογιστή, οργάνωσης της μνήμης, βασική αναπαράσταση δομών δεδομένων όπως περιγράφονται σε γλώσσες υψηλού επιπέδου στο υλικό, ύπαρξη και χρήση στοίβας, επικοινωνία με περιφεριακά


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΠΛΗ 101 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Πληροφορική


Περιεχόμενα

Βασική οργάνωση υπολογιστή: επεξεργαστής, μνήμη και περιφερειακά, γλώσσα μηχανής, γλώσσα συμβολομεταφραστή (assembly) και προγραμματισμός με αυτή. Mοντέλο προγραμματισμού επεξεργαστή, εντολές και σύνολα εντολών, μέθοδοι καθορισμού διευθύνσεων (addressing modes), διακοπές και εξαιρέσεις, DMA. Ψηφιακή αναπαράσταση αριθμών (ακεραίων και κινητής υποδιαστολής), αριθμητικές πράξεις: προασθαφαίρεση, πολαπλασιασμός, διαίρεση. Συστήματα μνήμης υπολογιστών, στοίβες. Εργαστήρια γλώσσας αssembly MIPS και C χαμηλού επιπέδου σε υπολογιστή.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ