Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί


Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια γενική εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών, δομές εθνικών και διεθνών επικοινωνιακών συστημάτων, διαδικασίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου των μέσων.


Στόχοι Μαθήματος

Αναμένονται: Η ανάδειξη της σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής της είδησης Η κριτική προσέγγιση των Ειδησεογραφικών πηγών Η κατανόηση της πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας του ρόλου, της οργάνωσης και λειτουργίας των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών Η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των εννοιών όπως πληροφοριακή υπερφόρτωση, ανισότητα στην πρόσβαρη και διανομή του ειδησεογραφικού περιεχομένου κλπ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές και την κοινωνική πραγματικότητα, Ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές επηρεάζουν την δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών θεμάτων όπως: ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος, ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση η πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών, δομές εθνικών και διεθνών επικοινωνιακών συστημάτων διαδικασίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου των μέσων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Παναγιώτου
Τμήμα: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ