Λογική Σχεδίαση


Η Λογική Σχεδίαση είναι εισαγωγικό μάθημα σε θέματα ψηφιακής σχεδίασης. Είναι ένα αυτοτελές μάθημα με την έννοια ότι δεν έχει κάποιο προαπαιτούμενο, και δίδεται σε πρωτοετείς φοιτητές προγράμματος ΗΜΜΥ. Το μάθημα έχει θεωρία, ασκήσεις, και εργαστήρια για σφαιρική κάλυψη του αντικειμένου.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να αναλύσει ένα μικρής κλίμακας ψηφιακό κύκλωμα, και να σχεδιάσει και υλοποιήσει σε breadboard ψηφιακά κυκλώματα όπως μετρητές, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, και κυκλώματα συνδυαστικής λογικής όπως αθροιστές με διάδοση κρατουμένου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Δυαδική αναπαράσταση αριθμών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστημα αναπαράστασης, κώδικες. Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, συνδυαστική λογική δύο επιπέδων. Απλοποίηση συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών, πίνακες Karnaugh, ελαχιστοποίηση McCluskey. Αριθμητικά κυκλώματα, αθροιστές/αφαιρέτες. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων με ολοκληρωμένα κυκλώματα TTL, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, συγκριτές,. Ακολουθιακή λογική, μανδαλωτές, καταχωρητές (flip-flop), μετρητές, σχεδίαση και ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΛΛΑΣ
Τμήμα: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ