Τουριστική Νομοθεσία


Το μάθημα με τίτλο «Τουριστική Νομοθεσία» ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και ειδικά με τους τύπους ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Ασχολείται με τον κορεσμό των τουριστικών καταλυμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισής του και πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα τουριστικά γραφεία. Τέλος εστιάζει στις σχέσεις ξενοδόχων και πελατών και βάζει σε κατηγορίες τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος με τίτλο «Νομοθεσία Τουριστικών Εγκαταστάσεων» είναι η ανάπτυξη των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων, των τουριστικών εγκαταστάσεων διημέρευσης και των τουριστικών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σ’ αυτές δε τις μορφές των εγκαταστάσεων, η «νομοθεσία των τουριστικών εγκαταστάσεων» προβλέπει λεπτομερώς τα της ίδρυσης και λειτουργίας τους, αλλά και ρυθμίζει τις σχέσεις των ιδιοκτητών ή των εκμεταλλευομένων τις εγκαταστάσεις αυτές προς την πολιτεία και προς την πελατεία τους. Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι πολύ σημαντικό να μάθει να ξεχωρίζει τις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων, των τουριστικών εγκαταστάσεων διημέρευσης και των τουριστικών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Προτείνεται λεκτική περιγραφή που να περιλαμβάνει τα εξής: Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα – μαθησιακοί στόχοι Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα προαπαιτούμενο.


Περιεχόμενα

1) Εισαγωγή στις τουριστικές εγκαταστάσεις –διακρίσεις 2) Τουριστικά καταλύματα –διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων –κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα 3) Η κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδοχείων) με σύστημα αστεριών 4) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα –η λειτουργική νομιμοποίηση ΕΕΔΔ και γενικά τουριστικών καταλυμάτων 5) Το νέο σύστημα κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών –ο κορεσμός ως κώλυμα δημιουργίας νέων τουριστικών καταλυμάτων και η εξέλιξη των περί κορεσμού διατάξεων 6) Οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων –εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 7) Κέντρα παραθερισμού αλλοδαπών – κέντρα παραθερισμού γυμνιστών –χρονομεριστική μίσθωση 8) Ίδρυση και αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων – τουριστική προσφορά και real estate 9) Η ενίσχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου και άλλων προγραμμάτων ενισχύσεων –σχέσεις επιχειρηματιών τουριστικών εγκαταστάσεων και καταναλωτών –σχέσεις ξενοδόχων –πελατών 10) Τιμές τουριστικών εγκαταστάσεων –τα τουριστικά γραφεία και οι συναφείς τουριστικές επαγγελματικές δραστηριότητες στην ισχύουσα νομοθεσία 11) Τα τουριστικά γραφεία –οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) –το οργανωμένο ταξίδι

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννα Τσιρίκα
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ