Έλεγχος Ποιότητας


Το μάθημα επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και έχει Το μάθημα επικεντρώνεται στα εργαλεία και τις τεχνικές του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι δύο βασικοί κλάδοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, δηλαδή τα δειγματοληπτικά σχέδια (Στατιστικός Έλεγχος Αποδοχής) και τα διαγράμματα ελέγχου (Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών).


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως κύριους στόχους την εξέταση των βασικών αρχών του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, την κατανόηση των στατιστικών εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και την πρακτική εφαρμογή αυτών στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας. Με βάση τα προηγούμενα, οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν: 1. Κατανόηση των διαφορετικών κλάδων του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, με στόχο την επιλογή της βέλτιστης προσέγγισης σε προβλήματα ελέγχου και βελτίωσης ποιότητας. 2. Κατανόηση των βασικών εννοιών της ποιότητας και του κόστους στον έλεγχο μιας παραγωγικής διαδικασίας. 3. Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων και τεχνικών για τον έλεγχο μιας παραγωγικής διαδικασίας. 4. Εφαρμογή προτύπων στατιστικού ελέγχου ποιότητας που αφορούν τον στατιστικό έλεγχο αποδοχής. 5. Ανάπτυξη προσεγγίσεων για τη μέτρηση και τη μείωση της μεταβλητότητας σε μια παραγωγική διαδικασία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πιθανότητες και Στατιστική


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στην ποιότητα και τις μεθόδους βελτίωσης ποιότητας 2. Έννοιες και εργαλεία ελέγχου ποιότητας 3. Βασικοί κλάδοι του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 4. Βασικές έννοιες στατιστικής (εκτιμητική, κατανομές, προσεγγίσεις κατανομών) 5. Δειγματοληπτικά σχέδια αποδοχής παρτίδας 6. Σχέδια απλής, διπλής ή πολλαπλής δειγματοληψίας μέσω χαρακτηριστικών 7. Σχέδια επαναληπτικής δειγματοληψίας 8. Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής (ΕΛΟΤ 398, αλυσιδωτή και συνεχής δειγματοληψία) 9. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου 10. Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων 11. Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών 12. Ειδικά θέματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ