Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα


Στο μάθημα αυτό αναφέρονται γενικά στοιχεία για την ατμόσφαιρα της γης που ενδιαφέρουν ένα περιβαλλοντολόγο μηχανικό. Μελετάται το ενεργειακό ισοζύγιο σε συνδυασμό με το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θερμοδυναμική του Ατμοσφαιρικού αέρα και τις εξισώσεις που διέπουν την κίνηση των αερίων μαζών ιδιαίτερα μέσα στο οριακό στρώμα. Στην συνέχεια αναπτύσσονται θέματα Στατικής της Ατμόσφαιρας και σε συντομία τα συστήματα Καιρού.


Στόχοι Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναφέρονται γενικά στοιχεία για την ατμόσφαιρα της γης που ενδιαφέρουν ένα περιβαλλοντολόγο μηχανικό. Γνώσεις καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων. Γνώσεις ανάλυσης μετεωρολογικών στοιχείων. Σύνδεση της μετεωρολογίας με την κλιματική αλλαγή και την ρύπανση της ατμόσφαιρας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ο φοιτητής πρέπει να έχει γνώσεις επίλυσης συστημάτων εξισώσεων και βασικές γνώσεις φαινομένων μεταφοράς.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη δομή της ατμόσφαιρας. Θερμότητα – Ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα Η θερμοκρασία-Κατακόρυφες μεταβολές – Ευστάθεια-Όργανα μέτρησης Υγρασία - Εξάτμιση και Διαπνοή Θερμοδυναμικά διαγράμματα της ατμόσφαιρας – Τεφιγράμματα Το νερό στην ατμόσφαιρα. Κατακρημνίσματα Ατμοσφαιρική πίεση και Άνεμος. Τοπικοί άνεμοι Ατμοσφαιρική κυκλοφορία Αέριες μάζες και μέτωπα Πρόγνωση καιρικών φαινομένων Μετεωρολογία και διάχυση αερίων ρύπων Κλιματική αλλαγή

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Διονυσία Κολοκοτσά
Τμήμα: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: Αναφορά δημιουργού - Μη εμπορική χρήση - Όχι παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ