Διδακτική της Πληροφορικής


Διδασκαλία της Πληροφορικής (γιατί και πώς διδάσκουμε τη Χρήση των ΤΠΕ και τα Θέματα Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια & Επαγγελματική Εκπαίδευση) Διδακτική της Πληροφορικής (ποιες οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, ποιες ειδικές διδακτικές μεθόδους εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ποιες σύγχρονες τεχνολογίες και διδακτικές μεθόδους εφαρμόζουμε στη διδακτική Πληροφορικής, τι είναι η "Υπολογιστική Σκέψη" (Computational Thinking) και γιατί έχει γενικότερη αξία στην εκπαίδευση) Το μάθημα σας βάζει στη θέση του Εκπαιδευτικού Πληροφορικής Δεξιότητες Εκπαιδευτικού Πληροφορικής (οργάνωση διδασκαλίας Πληροφορικής στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, βασικές γνώσεις γενικής διδακτικής, ειδική διδακτική, τεχνικές διδασκαλίας, εκμάθηση/αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, εξοικείωση με αυθεντικά σχολικά περιβάλλοντα, πρακτική άσκηση & διδασκαλίες σε σχολεία)


Στόχοι Μαθήματος

Γνωστικοί: Κατανόηση αρχών οργάνωσης της διδασκαλίας και διδακτικής της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εκμάθηση γενικών μεθόδων διδακτικής θεμάτων αλγοριθμικής και προγραμματισμού. Εκμάθηση καινοτόμων μεθόδων για την εκμάθηση προγραμματισμού (εκπαιδευτική ρομποτική, απτικές διεπαφές).   Δεξιότητες: Εκμάθηση λογισμικού για τη διδακτική θεμάτων Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού Logo. Οργάνωση διδασκαλίας με χρήση φύλλων εργασίας. Χειρισμός εκπαιδευτικών ρομπότ. Οργάνωση (σχεδίαση και υλοποίηση) διδασκαλίας σε θέματα Πληροφορικής σε περιβάλλον σχολείου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (δεν προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα καθώς περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Καλές γνώσεις αλγοριθμικής και δομημένου προγραμματισμού. Ευχέρεια στη μελέτη κειμένων στα Αγγλικά.


Περιεχόμενα

Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (ως γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο). Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικοί άξονες διδασκαλίας, Αναλυτικό πρόγραμμα, Κύκλοι σπουδών). Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής (Διδακτικός μετασχηματισμός εννοιών της Πληροφορικής, Νοητικά μοντέλα και αναπαραστάσεις της Πληροφορικής, Τύποι γνώσεων στον προγραμματισμό.Οι έννοιες της μεταβλητής, της επιλογής & της επανάληψης). Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών: Εννοιολογικοί χάρτες, Αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, Παιχνίδι ρόλων & αξιοποίηση αναλογιών στη διδακτική εννοιών Πληροφορικής, Μάθηση βασισμένη στο Παιχνίδι (computer games), Εκπαιδευτική Ρομποτική (χρήση NXT Lego Robots), Απτικές διεπαφές (tangible interfaces).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σταύρος Δημητριάδης
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ