Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη


Σχέσεις κοινωνίας και περιβάλλοντος, η οικολογική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, φιλοσοφία του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης, περιβαλλοντικές αξίες, εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής, κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό δίκαιο, αρχές αειφορίας και βιωσιμότητας, οικοτουρισμός, αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη.


Στόχοι Μαθήματος

Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης Κατανόηση της πολυεπίπεδης σχέσης της οικονομικής δραστηριότητας με το περιβάλλον Εξοικείωση με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων Γνώση και κατανόηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των εργαλείων της


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται κάποιο προαπαιτούμενο.


Περιεχόμενα

Ορισμοί – Έννοιες σχετικές με την Περιβαλλοντική Πολιτική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Πολυξένη Ράγκου
Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ