Ηλεκτρονικά Ισχύος - Ε


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος. Μελετώνται όλες οι κύριες κατηγορίες των μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος χρησιμοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων. Ο φοιτητής απαιτείται να περατώσει μια σειρά από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος, συγγράφοντας σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την προσομοίωση κυκλωμάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος σε υπολογιστή, μέσω εργασιών και με την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στις ηλεκτρονικές κατασκευές μετατροπέων μέσω σχετικής κατασκευαστικής εργασίας που καλούνται να περατώσουν οι φοιτητές.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Αναγνωρίζει και να περιγράφει τους ημιαγωγούς ισχύος Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές των ηλεκτρονικών ισχύος Εξηγεί με λεπτομέρεια τις βασικές λειτουργίες των όλων των τύπων των μετατροπέων ισχύος Συγκρίνει και να αξιολογεί τα επιμέρους κυκλώματα κάθε κατηγορίας μετατροπέων ισχύος Υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους Προσομοιώνει και να επεξηγεί τη λειτουργία βασικών μετατροπέων ισχύος Σχεδιάζει κυκλώματα μετατροπέων ισχύος Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για την κατανόηση τοπολογιών μετατροπέων σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση εργασιών • Κατασκευάζει απλούς μετατροπείς


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από 5 ενότητες: Ημιαγωγοί Ισχύος: Τύποι ημιαγωγών ισχύος που χρησιμοποιούνται ως διακόπτες στα συστήματα Ηλεκτρονικών Ισχύος. Χαρακτηριστικά λειτουργίας, χρήσεις, συγκριτική αξιολόγηση. Ανορθώσεις: Μη ελεγχόμενες και ελεγχόμενες ανορθωτικές διατάξεις μονοφασικές/τριφασικές. Ανάλυση, εφαρμογές. Ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης: Μονοφασικοί-τριφασικοί, ανάλυση, εφαρμογές Μετατροπείς συνεχούς τάσης: Βασικά κυκλώματα (υποβιβασμού, ανύψωσης, μικτός), λοιπά κυκλώματα, ανάλυση, σχεδίαση, εφαρμογές. Αντιστροφείς ισχύος: Μονοφασικοί-τριφασικοί, εφαρμογές

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Χριστοφορίδης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ