Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία


Το μάθημα αποτελείται από Θεωρία και Εργαστήριο. 1. Θεωρία: Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας - μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας 2. Εργαστήριο: Εργαλεία και Τεχνικές βελτίωσης Ποιότητας


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:   να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα ΔΟΠ βασισμένοι στα συστατικά στοιχεία της ΔΟΠ να εντάσσουν τις προτάσεις - συστάσεις των γκουρού της ποιότητας στις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας να αναπτύσσουν σε μια επιχείρηση το οργανόγραμμα της ποιότητας να υπολογίζουν το συνολικό κόστος ποιότητας και τις επιμέρους κατηγορίες του (κόστος πρόληψης, εκτίμησης, εσωτερικών και εξωτερικών αστοχιών) να καθοδηγούν μια επιχείρηση στην ικανοποίηση των κριτηρίων ενός μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας να καθοδηγούν μια επιχείρηση στην απόκτηση ενός βραβείου ποιότητας να εφαρμόζουν τα γενικής χρήσης εργαλεία - τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας να εφαρμόζουν τα εργαλεία ? τεχνικές για εν-σειρά έλεγχο της ποιότητας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από Θεωρία και Εργαστήριο. Θεωρία: Βασικά στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας - μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας Εργαστήριο: Εργαλεία και Τεχνικές βελτίωσης Ποιότητας Πιο αναλυτικά, η περιγραφή της ύλης του μαθήματος και του Εργαστηρίου είναι ως εξής: Θεωρία 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 1.2 Εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 1.3 Τυπικό Σύστημα ΔΟΠ και μεθοδολογία εφαρμογής προγράμματος ΔΟΠ 1.4 Το πρότυπο ISO 9004:2009 - Διοίκηση για τη Βελτίωση της Ποιότητας. 1.5 Οι γκουρού της Ποιότητας και οι προτάσεις τους. 1.6 Το οργανόγραμμα της Ποιότητας. 1.7 Συστατικά στοιχεία ΔΟΠ, ΔΟΠ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 1.8 Η έννοια της Διαπίστευσης και της Πιστοποίησης. 1.9 Το κόστος Ποιότητας 1.10 Τα βραβεία Ποιότητας - μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας. Εργαστήριο: 2.1 Εργαλεία και τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας, γενικής χρήσης 2.2 Εργαλεία ? τεχνικές για εν-σειρά έλεγχο της ποιότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Ψωμάς
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ