Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση


Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική ποιητική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική ανασκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής.


Στόχοι Μαθήματος

Απόκτηση βασικών γνώσεων στην ιστορία και εξέλιξη της γαλλικής ποίησης Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης του ποιητικού λόγου Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών κινημάτων, σχολών, τάσεων καθώς και υφολογικών χαρακτηριστικών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας : Επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς  για τις γλώσσες (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/63)


Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή - Απαρχή και λειτουργίες της ποίησης - Προς έναν ορισμό της ποίησης UNITE 1: Ιntroduction - origines et fonctions de la poésie - vers une définition de la poésie   ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ποιητική γλώσσα - Μετρική και ρητορική UNITE 2: le langage poétique -métrique et rhétorique   ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Λογοτεχνία του Μεσαίωνα - Η γέννηση της λυρικής ποίησης - Rutebeuf και François Villon UNITE 3: la littérature du Moyen Âge - la naissance de la poésie lyrique et de la langue française - Rutebeuf et François Villon   ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 16ος αι. – Νεοπλατωνισμός και Πετραρχισμός – Η σχολή της Λυών UNITE 4: le XVIe siècle - néoplatonisme et pétrarquisme - l’école de Lyon   ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η Πλειάδα - Joachim Du Bellay - Pierre de Ronsard UNITE 5: la Pléiade - Joachim Du Bellay - Pierre de Ronsard   ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τέλος 16ου αι.: Μπαρόκ – 17ος αι.: Κλασσικισμός UNITE 6: fin du XVIe siècle: la poésie baroque - XVIIe siècle: le classicisme   ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τέλος 18ου αι. – Αρχή 19ου αι.: Ρομαντισμός UNITE 7: fin du XVIIIe – début du XIXe siècle: le romantisme   ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Baudelaire, μια ξεχωριστή περίπτωση: μεγαλείο και νεωτερισμός UNITE 8: Baudelaire, un cas à part: grandeur et nouveauté   ΕΝΟΤΗΤΑ 9: 2ο μισό 19ου αι.: Παρνασσισμός και Συμβολισμός UNITE 9: 2e moitié du XIXe siècle: le parnasse & le symbolisme   ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η ποιητική πρωτοπορία κατά το 1ο μισό του 20ου αι. UNITE 10: l’avant-garde poétique pendant les deux premières décennies du XXe siècle   ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Υπερρεαλισμός UNITE 11: le surréalisme   ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Βιβλιογραφία - Ιστογραφία UNITE 12: Bibliographie - Sitographie

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία-Χριστίνα Γραμματικοπούλου
Τμήμα: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ