Στατιστική Ι


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο της Στατιστικής παρέχοντας τις βασικές έννοιες ώστε να είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για την έρευνα της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή της αγοράς γενικότερα. Στο παρόν μάθημα αναλύονται ζητήματα της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: 1. Να κατανοεί τον ρόλο και τις εφαρμογές της στατιστικής, ιδιαίτερα σε προβλήματα οικονομικής φύσεως. 2. Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της στατιστικής και την φυσική ερμηνεία των στατιστικών μεγεθών. 3. Να εφαρμόζει απλή στατιστική μεθοδολογία και να κατανοήσει και να ερμηνεύσει στατιστικά συμπεράσματα. 4.Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό στατιστικής αναλύσεως για την ανάλυση πραγματικών (μεγάλων) προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (1/4) Κατανομή t – Student. Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων. Διαδικασία ελέγχου μιας Στατιστικής Υποθέσεως. Έλεγχος της διαφοράς δυο μέσων. Κατανομή δειγματοληψίας διαφοράς δύο μέσων δειγμάτων. Διάστημα εμπιστοσύνης διαφοράς δύο μέσων αριθμητικών. Έλεγχος Υποθέσεων.     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (2/4) Έλεγχος υποθέσεων για τους μέσους παρατηρήσεων κατά ζεύγη. Διαστήματα Εμπιστοσύνης για αναλογίες. Αναλογία Πληθυσμού. Διάστημα εμπιστοσύνης για αναλογίες.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (3/4) Κανονική Κατανομή. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά δύο αναλογιών. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διακύμανση. Έλεγχος υποθέσεων για αναλογίες.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (4/4) Έλεγχος της διακύμανσης. Οικονομετρία. Διαδικασία κατασκευής και ελέγχου του μοντέλου. Γραμμική παλινδρόμηση. Εξίσωση απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Σαριαννίδης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ