Ψηφιακά Συστήματα


Διδασκαλία των βασικών εννοιών που απαιτούνται για τη μελέτη και σχεδίαση απλών Ψηφιακών Κυκλωμάτων συνδυαστικής, ακολουθιακής, μικτής ή προγραμματιζόμενης λογικής. Η μάθηση επιτυγχάνεται με την μελέτη, ανάλυση και σχεδίαση πραγματικών εφαρμογών.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορέσει ο φοιτητής: 1) Να   γνωρίζει   τα   αριθμητικά   συστήματα   και   τις   εφαρμογές   τους   στους   ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 2) Να αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα και να καθορίζει τη λειτουργία τους. 3) Να μπορεί να σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί λογικές πύλες , λογικά συνδυαστικά διαγράμματα και λογικά ακολουθιακά διαγράμματα. 4)Να αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί τυπικά ψηφιακά κυκλώματα 5)Να Αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί κυκλώματα με την χρήση προηγμένων κυκλωμάτων υψηλής ολοκλήρωσης (PAL, PLD, κ.λπ)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι.


Περιεχόμενα

Τεχνολογία ψηφιακών συστημάτων Άλγεβρα Boole και Λογικές Πύλες Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Λογικές Συναρτήσεις και Λογικά Κυκλώματα Απλοποίηση Λογικών Συναρτήσεων Ανάλυση & Σύνθεση Συνδ. Λογικής - Συνδ. Κυκλώματα Πολλών Επιπέδων Τυποποιημένα ψηφιακά κυκλώματα (πολυπλεξία, κωδικοποίηση κλπ.) Βασικές αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα και αντίστοιχα κυκλώματα Διατάξεις Προγραμματιζόμενης Λογικής (PLA, PAL, Μνήμες ROM) Αρχές Ακολουθιακής Λογικής - Latches & Flip-Flops Καταχωρητές, Μετρητές και Μνήμες RAM

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ασημόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ