Ιστορία Οικονομικών Θεωριών


Εισαγωγικό μάθημα στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την εξέλιξη των ιδεών της πολιτικής οικονομίας ως απαραίτητο υπόβαθρο για μία ολοκληρωμένη οικονομική μόρφωση. Παράλληλα, αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σημαντικότερων γεγονότων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών που επηρέασαν τους οικονομικούς στοχαστές και διαμόρφωσαν την σκέψη τους. Αναφορά στις ιδέες και απόψεις των κυριότερων εξ αυτών από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Γνωρίζει τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και ιδιαίτερα του καπιταλισμού. Έχει γνώση των σημαντικότερων οικονομικών γεγονότων από τον ύστερο μεσαίωνα έως σήμερα. Αναλύει κριτικά τη φύση και το περιεχόμενο των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Παραθέτει τα βασικά σημεία της θεωρητικής συνεισφοράς στη δόμηση της οικονομικής σκέψης, τόσο των κλασικών όσο και των προκλασικών και μετακλασικών στοχαστών. Συσχετίζει την εξέλιξη των οικονομικών ιδεών με τις συνθήκες στις οποίες αυτές δημιουργούνται Προκειμένου έτσι να μπορούν να αξιολογηθούν μέτρα και πολιτικές που έχουν στόχο την Επίδραση πάνω σε συγκεκριμένες κάθε φορά οικονομικές και κοινωνικές μεταβλητές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Η παραγωγική διαδικασία και οι παραγωγικοί συντελεστές Η παραγωγική διαδικασία και οι παραγωγικοί συντελεστές. Φυσικό κεφάλαιο ή φυσικοί πόροι. Το πολιτικοοικονομικό σύστημα. Καινοτομία. Το πρωτόγονο σύστημα παραγωγής. Φεουδαρχικό σύστημα παραγωγής. Καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Σοσιαλιστικό σύστημα παραγωγής. Ορισμός του ΜΚΟ. Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Επιλεγμένοι Τομείς Παρεμβάσεων. Παραδείγματα καλών πρακτικών.   Θεωρίες Οικονομικών Ι. Η Θεωρία Της Διανομής Του Εισοδήματος. Προ-κλασική Θεωρία. Θεωρία των Φυσιοκρατών. Η θεωρία του Α. Smith. Η θεωρία του Ricardo. Η θεωρία του K. Marx. Η νεοκλασική θεώρηση της διανομής του εισοδήματος. Η θεωρία του μονοπωλιακού βαθμού του Kalecki. Η Νέο-Κευνσιανή Θεωρία. Θεωρίες Οικονομικών ΙΙ. Νέο- Μαρξική θεωρία. Η νεορικαρντιανή θεωρία του Piero Sraffa. Τα επίπεδα ισορροπίας του εισοδήματος. 2η μέθοδος: Μέθοδος αποταμίευσης – επένδυσης. Ο πολλαπλασιαστής. Πληθωριστικό - αντιπληθωριστικό κενό.   Οικονομικές Διακυμάνσεις. Οικονομικές Διακυμάνσεις, Πληθωρισμός Και Ανεργία. Οικονομικές Διακυμάνσεις. Η φάση της ανόδου.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Μαυρίδης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ