Επιχειρησιακή Έρευνα


Το μάθημα καλύπτει σε βάθος τα θέματα λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον και το ρόλο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση της θεωρίας και της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται και αναλύεται η μοντελοποίηση και η επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού (ΓΠ). Περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος simplex και οι ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων ΓΠ.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: Να μπορούν με ευχέρεια να αναγνωρίσουν αν το προς επίλυση πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί με τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας και να μπορούν να κατασκευάσουν το μαθηματικό του μοντέλο. Να μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα με κάποιο πακέτο λογισμικού. Να μπορούν να αναλύουν τις λύσεις και να απαντούν ερωτήματα που αφορούν στις μεταβολές παραμέτρων του προβλήματος (ανάλυση ευαισθησίας) Τέλος να αποκτήσουν και κάποιες πολύ βασικές  θεωρητικές γνώσεις για το αντικείμενο


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Το μάθημα πραγματοποιείται σε δέκα διαλέξεις οι οποίες καλύπτουν σε βάθος τα θέματα λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον και το ρόλο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση της θεωρίας και της πρακτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον.   Πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:   Γραμμικός Προγραμματισμός Πεδία χρήσης και υποθέσεις γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ) Η μεθοδολογία διαμόρφωσης Μοντέλων ΓΠ Παραδείγματα Γραφική επίλυση προβλημάτων ΓΠ  Ανάλυση ευαισθησίας μέσω της γραφικής προσέγγισης Κλασσικά προβλήματα εφαρμογών του ΓΠ Επίλυση προβλημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η μέθοδος simplex Αναγωγή προβλημάτων ΓΠ στην κανονική τους μορφή Βασικές εφικτές λύσεις και η χρήσης τους στον ΓΠ Επίλυση προβλημάτων με τη μέθοδο simplex Ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων ΓΠ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γρηγόριος Μπεληγιάννης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ