Στατιστική Ι


Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων ο φοιτητής θα : 1.Έχει γνώση των βασικών εννοιών της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής 2. Έχει γνώση των βασικών στατιστικών μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς 3. Έχει γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων 4. Κατανοεί τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων 5. Εφαρμόζει μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και στατιστικοί έλεγχοι) 6. Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: Kατανοεί τον ρόλο και τις εφαρμογές της στατιστικής, ιδιαίτερα σε προβλήματα οικονομικής φύσεως. Kατανοεί τις βασικές έννοιες της στατιστικής και την φυσική ερμηνεία των στατιστικών μεγεθών. Eφαρμόζει απλή στατιστική μεθοδολογία και να κατανοήσει και να ερμηνεύσει στατιστικά συμπεράσματα. Xρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό στατιστικής αναλύσεως για την ανάλυση πραγματικών (μεγάλων) προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται-Επιθυμητό να έχουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Αρχών Στατιστικής.


Περιεχόμενα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της στατιστικής, η παρουσίαση της μεθοδολογίας συλλογής, οργάνωσης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων, η περιγραφή των κυριότερων θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων, η απόκτηση ικανότητας επίλυσης απλών προβλημάτων πιθανοτήτων, συνδυαστικής ανάλυσης, διαστημάτων εμπιστοσύνης και πραγματοποίησης στατιστικών ελέγχων, η γνωριμία με την παλινδρόμηση και την ανάλυση της διακύμανσης και εν γένει η εξοικείωση με τις μεθόδους της στατιστικής ως εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ