Τεχνική Ορολογία στην Αγγλική - Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών


Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μηχανολογίας και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Ενεργειακού και Κατασκευαστικού τομέα, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .


Στόχοι Μαθήματος

Οι αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος αφορούν στην παροχή κατάλληλων γνώσεων ώστε οι σπουδαστές να έχουν τη δυνατότητα να: αναγνωρίζουν τη λειτουργία τεχνικών όρων, γραμματικών δομών και στοιχείων λόγου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και οργάνωση νοημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο ενεργοποιούν και συνδυάζουν την ήδη αποκτημένη γνώση του σε θέματα Μηχανολογίας ώστε να είναι ικανοί να συμπεραίνουν και να κατανοούν τη σημασία όρων και προτάσεων σε αυθεντικά επιστημονικά κείμενα εφαρμόζουν και παράγουν τις πιο χαρακτηριστικές γραμματικές και λεξιλογικές δομές είτε σε σύντομες προτάσεις και παραγράφους ή σε μεγαλύτερα και πιο σύνθετα κείμενα ορολογίας αξιολογούν και συνθέτουν πληροφορίες παράγοντας σύντομα κείμενα (περιγραφές, συγκρίσεις κλπ.) ερμηνεύουν και αναλύουν πληροφορίες από διαγράμματα, πίνακες κλπ.    


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστο Β1.  


Περιεχόμενα

Eπιλεγμένα αυθεντικά κείμενα με θέματα Μηχανολογίας (Ενεργειακού και Κατασκευαστικού τομέα) . Περιλαμβάνονται οι ενότητες: 1. Manufacturing processes and machine tools 2. Lathe 3. Milling machine 4. CNC machines 5 Engines: Internal combustion engines 6. Electricity generation 7. Renewable energy sources 8. Turbines: Hydraulic turbines 9. Central heating Στοιχεία γραμματικής 1. Χρόνοι ρημάτων 2. Συγκριτικός- Υπερθετικός 3. Αναφορικές προτάσεις 4. Παθητική φωνή 5. Απαρέμφατα - Γερούνδια 6. Μετοχές  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΑΓΑΠΗ ΑΛΤΙΝΗ
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ